Tűzvédelem, munkavédelem - Fenyő Global, Debrecen Fenyő Global Bt.
Munkavédelem, munkavédelmi szolgáltató, Debrecen
Munkavédelem

MUKAVÉDELEM

A munkavédelem a szervezett munkavégzésre vonatkozó biztonsági és egészségügyi követelmények és az ezeket megvalósító szervezetek, intézmények, eszközök, előírások összessége.

A munkabiztonság a munkakörülmények és a munkavégzés szabályait határozza meg, ill. ezek betartását ellenőrzi. Feladata a balesetek megelőzése, a bekövetkezett balesetek kivizsgálása, intézkedések, hogy a baleset ne ismétlődhessen meg.

A munkabiztonság a balesetek megelőzésére olyan munkakörülményeket alakít ki, amelyek kiküszöbölik a veszélyforrásokat, ill. megóvják azoktól a dolgozókat.

Munkavédelmi szaktevékenység ellátása

A Munkavédelmi Törvény (1993. évi XCIII. törvény) végrehajtási rendelete, az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet 2. számú melléklete ismerteti a munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személy foglalkoztatásának feltételeit. Minden munkáltatónak tevékenysége, veszélyességi besorolása és a munkavállalók létszáma alapján meghatározható, hogy kötelező-e munkavédelmi szakképesítésű személyt foglalkoztatni.

Cégünk vállalja a jogszabályban előírt óraszám alapján és létszámmal a munkavédelmi szaktevékenységet.

Munkavédelmi oktatás

Előzetes, ismétlődő, soron kívüli munkavédelmi oktatások

A Munkavédelmi Törvény 55. § alapján minden munkáltató köteles munkavállalói számára:

 • munkába álláskor
 • munkahely vagy munkakör megváltozásakor
 • az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor
 • munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor
 • új technológia bevezetésekor

munkavédelmi oktatást tartani.

Az oktatást a munkaidőben kell megtartani, és bizonyos meghatározott időszakonként - a megváltozott vagy új kockázatokat, megelőzési intézkedéseket is figyelembe véve - meg kell ismételni. 

Cégünk vállalja az általános és speciális követelmények szerinti munkavédelmi oktatási anyagok összeállítását, valamint az oktatások lebonyolítását.

Kockázatértékelés

A Munkavédelmi Törvény 54. § (2) bekezdése szerint: ha a munkáltatónak legalább egy fő alkalmazottja van, akkor a munkavédelmi kockázatértékelést kötelező elvégeztetnie, még akkor is, ha nem veszélyes tevékenységet folytat.

A munkáltató a kockázatértékelést és megelőző intézkedéseket első alkalommal legkésőbb a munkáltató tevékenységének megkezdésétől számított egy éven belül, azt követően indokolt esetben köteles elvégeztetni és azt évenként felülvizsgáltatni.

Soron kívül kell elvégezni, illetve felülvizsgálni a kockázatértékelést, ha a kockázatok lényeges megváltozásával munkabaleset, fokozott expozíció, illetve foglalkozási megbetegedés hozható összefüggésbe.

 • Kockázatelemzés-értékelés elkészítése, és az előírt éves felülvizsgálat elvégzése
 • Kockázatelemzés alapján védőeszköz juttatás kidolgozása
 • Kockázatértékelése alapján Intézkedési terv készítése
 • Tevékenységet érintő változások lekövetése a kockázatértékelés rendszerében
 • Biológiai kockázat elemzés egészségügy és szociálistevékenységre

Egyéni védőfelszerelések juttatása

védőfelszerelés

Egyéni védőeszköz minden olyan készülék, felszerelés, berendezés, eszköz, amelynek az a rendeltetése, hogy egy személy viselje vagy használja az egészségét, valamint a biztonságát fenyegető egy vagy több kockázat elleni védekezés céljából (kockázatok megszüntethetőek, vagy a még elfogadható szintre korlátozhatóak). Ehhez azonban az szükséges, hogy kockázatnak kitett dolgozó rendelkezésére bocsátott egyéni védőeszköz legyen képes az egészséget károsító hatások kivédésére, vagyis rendelkezzen az adott kockázat típusának, és mértékének megfelelő védelmi szinttel.

Az egyéni védőfelszerelést pénzben megváltani nem szabad!

Azonnal ki kell cserélni minden olyan védőeszközt, amin sérülések, szakadások, repedések vagy bármilyen más elváltozások láthatóak. Csak az ép állapotú védőeszköz rendelkezik megfelelő védőképességgel.

A védőeszközök típusai:

 • fej védelmére (védősisakok, sapkák, fejkötők, hajhálók)
 • hallásvédelem (fültokok, füldugók)
 • szem- és arcvédelem (szemüvegek, búvárszemüvegek, röntgensugár-védőszemüvegek, lézersugár-védőszemüvegek, arcvédő maszkok, hegesztő maszkok)
 • légutak védelme (porszűrők, gázszűrők)
 • kéz és kar védelme (védőkesztyűk, egyujjas kesztyűk, ujjvédők, könyökvédők)
 • a lábfej és lábszár védelme (gyorsan kifűzhető vagy kikapcsolható cipők, lábujjvédő betéttel kiegészített cipők, antisztatikus cipők, védő csizmák)
 • egész test védelme (leesés elleni védőeszköz, védő ruházat)ű

Munkabalesetek teljes körű kivizsgálása

A baleset és a munkabaleset fogalma

A baleset az emberi szervezetet ért olyan egyszeri külső hatás, amely a sérült akaratától függetlenül, hirtelen vagy aránylag rövid idő alatt következik be, és sérülést, mérgezést vagy más egészségkárosodást, ill. halált okoz.

A munkáltatónak kötelessége a három éven belül tudomására jutott munkahelyi sérüléseket, munkabaleseteket kivizsgálni és nyilvántartásba venni. A munkakieséssel járó balesetekről a Munkavédelmi Törvény előírásai szerinti munkabaleseti jegyzőkönyvet kell kitölteni.

A súlyos balesetek kivizsgálásához a munkáltatónak munkabiztonsági szakembert kell bevonni.

Ennek keretében vállaljuk a munkabalesetek előírás szerinti kivizsgálását jegyzőkönyv elkészítését, a bejelentést és nyilvántartást (vállalkozóval együttműködve).

A munka balesetekből és foglalkozási megbetegedésekből eredő kárigények elbírálásához szakvélemény készítését vállaljuk.

Várjuk érdeklődésüket, ajánlatkérésüket elérhetőségeink bármelyikén.
Kapcsolatfelvétel