Tűzvédelem, munkavédelem - Fenyő Global, Debrecen Fenyő Global Bt.
Tűzvédelem, tűzvédelmi szolgáltató, Debrecen
Tűzvédelem

TŰZVÉDELEM

Mivel foglalkozunk amire Önnek szüksége van?
 • Tűzvédelmi dokumentumok elkészítése
 • Tűzvédelmi osztályba sorolás
 • Tűzvédelmi szabályzatok készítése
 • Tűzvédelmi tervdokumentáció készítése

Nem tudja, hogy ezekre az Ön cégének szüksége van-e?

Kérdezzen és mi segítünk.

Hogyan dolgozunk?

 • Felmérjük a létesítményt
 • Elkészítünk egy auditálási jegyzőkönyvet
 • Önnel egyeztetve kidolgozzuk a legköltséghatékonyabb megoldást
 • Átvesszük a teljes megvalósítási folyamatot, elkészítünk minden dokumentumot
 • Felelősséget vállalunk a jogszabályi megfelelőségért

Mennyibe kerül ez Önnek?

 • Töredékébe, mint a tűzvédelmi bírság
 • Kedvező, egyedi ajánlat minden ügyfelünknek.

Tűzvédelmi szabályzat

Kinek kötelező Tűzvédelmi szabályzat?

 • Akik (a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt) több mint 5 főt foglalkoztatnak
 • Akik 50-nél több főt befogadó létesítményt működtetnek,
 • Kereskedelmi szálláshelyeknek,
 • Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerinti magas kockázati osztályba tartozó ipari és tárolási alaprendeltetésű helyeknek.
 • Tűzvédelmi szabályzatot legalább középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy készíthet, módosíthat.
 • Azokban az esetekben, ahol jogszabály felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy alkalmazását írja elő, tűzvédelmi szabályzat készítésére, módosítására felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy jogosult.

Tűzvédelmi oktatás

Tűzvédelmi oktatás 9/2015.(III.25) BM rendelet alapján

Kinek kötelező a Tűzvédelmi oktatás?

 • Minden gazdálkodó szervnek ahol legalább 1 főt foglalkoztatnak
 • Az oktatási forma előzetes, ismétlődő, rendkívüli
  - előzetes új belépők esetén
  - ismétlődő éves gyakorisággal
  - rendkívüli tűzeset vagy tűzvédelmi változás esetében
 1. A munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztató vagy ötvennél több személy befogadására alkalmas helyiséget üzemeltető gazdálkodó szervezet esetén, ahol középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy alkalmazását írja elő a rendelet, a tűzvédelmi oktatás tananyagát legalább középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy készítheti el.
 2. Azokban az esetekben, ahol jogszabály felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy alkalmazását írja elő, a tűzvédelmi oktatást kizárólag felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy tarthat.

A tűzvédelmi oktatást minden esetben visszakérdezés (teszt lap) alapján írásban dokumentálni.

A tűzvédelmi oktatást írásban kell dokumentálni, amelynek tartalmaznia kell az oktató és a résztvevők aláírást, valamint az oktatási tematikát.

Tűzriadó terv

Kinek, illetve hol kötelező Tűzriadó tervet készítenie, illetve gyakoroltatnia?

 • művelődési, oktatási, kulturális, sport, egészségügyi és szociális építményrészre, építményre, létesítményekre;
 • azokra a létesítményekre, amelyekben egy tűzszakaszon belül több, mint 300 fő tartózkodhat;
 • kereskedelmi szálláshelyre;
 • az olyan időszakos vagy állandó jelleggel üzemelő zenés szórakozóhelyekre, ahol egy időben 50 főnél több személy tartózkodhat;
 • a robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag előállítására, feldolgozására, tárolására szolgáló építményre és szabadtérre, ahol az anyag robbanásveszélyes állapotban fordulhat elő;
 • tűzveszélyes osztályba tartozó anyag előállítására, feldolgozására, tárolására szolgáló 3000 m2-nél nagyobb alapterületű építményre és szabadtérre.

Milyen rendszerességgel kell Tűzriadó terv gyakorlatot tartani?

- legalább évente
- ha tűzvédelmi szempontból változás történt, amely kihat a tűzriadó tervre, illetve egyéb indokolt esetben

tűzoltó készülékek

Tűzoltó készülékek

Hol kötelező tűzoltó készülék?

- Lakás és nem kereskedelmi célú üdülőn kívül mindenhol (!), vagyis minden önálló rendeltetési egységben, minden emeletszinten.

Rendelkezem tűzoltó készülékkel van további teendőm vele?

 • A tűzoltó készülékeket negyedévente az üzembentartónak dokumentáltan ellenőriznie kell az üzemeltetési naplóban
 • évente szakemberrel felül kell azokat vizsgáltatnia.

Tűzvédelmi Üzemeltetési napló

folyamatos ellenőrzése, aktualizálása

Lakóingatlanok tűzvédelme

- közlekedési útvonalak megfelelősége
- menekülési útvonal és kijárat esetleges leszűkítése
- anyagtárolás megfelelősége
- tűzoltó készülékek, fali tűzcsapok érvényessége
- folyosón a füstmentesítés (ablakok nyitásának) lehetősége

Folyamatos tűzvédelmi szolgáltatás

Kinek kell folyamatos megbízással tűzvédelmi szolgáltatatót foglalkoztatnia?

Legalább középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt minimum havi 8 órában kell foglalkoztatni abban az esetben, ha:

 • a gazdálkodó szervezet robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot állít elő, dolgoz fel, forgalomba hoz, tárol és az egy telephelyen előállított, feldolgozott, forgalmazott, tárolt anyag együttes, egyidejű mennyisége meghaladja az 1000 kg/liter mennyiséget, de legfeljebb 5000 kg/liter,
 • a gazdálkodó szervezet tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, terméket tárol és az egy telephelyen a szabadtéri és az épületen belüli tárolásra szolgáló, összesített alapterület meghaladja az 1000 m2-t, de legfeljebb 10 000 m2,
 • a gazdálkodó szervezet ipari vagy mezőgazdasági tevékenységet végez és a családtagokkal együtt a munkavégzésben résztvevő munkavállalók egyidejű létszáma meghaladja a 100 főt, vagy
 • a gazdálkodó szervezet olyan épületrészt, épületet üzemeltet, vagy bérel,

  - amelyben tömegtartózkodásra szolgáló, de legfeljebb 500 fő befogadóképességű helyiség található,

  - amely összesített befogadóképessége meghaladja az 500 főt, de legfeljebb 2000 fő, vagy

  - amelyben menekülésben korlátozott személyek elhelyezése, ellátása, kezelése, nevelése, oktatása, gondozása történik és e személyek egyidejű létszáma meghaladja a 20 főt, de legfeljebb 100 fő.

Felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell foglalkoztatni abban az esetben, ha:

 • a gazdálkodó szervezet főfoglalkozású létesítményi tűzoltóság működtetésére kötelezett, (minimum heti 40 órában)
 • a gazdálkodó szervezet robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot állít elő, dolgoz fel, tárol és az egy telephelyen előállított, feldolgozott, tárolt anyag együttes, egyidejű mennyisége meghaladja az 5000 kg/liter mennyiséget, (minimum heti 16 órában)
 • a gazdálkodó szervezet tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, terméket tárol és az egy telephelyen a szabadtéri és az épületen belüli tárolásra szolgáló, összesített alapterület meghaladja a 10 000 m2-t, vagy (minimum heti 16 órában)
 • a gazdálkodó szervezet olyan épületrészt, épületet üzemeltet, vagy bérel, (minimum heti 16 órában)

  - amelyben 500 főt meghaladó befogadóképességű helyiség található,

  - amely összesített befogadóképessége meghaladja a 2000 főt, vagy

  - amelyben menekülésben korlátozott személyek elhelyezése, ellátása, kezelése, nevelése, oktatása, gondozása történik és e személyek egyidejű létszáma meghaladja a 100 főt.

Tűzvédelmi szolgáltató

Milyen feladata lehet egy tűzvédelmi szolgáltatónak?

 • Tűzvédelmi oktatások megtartása
 • tűzvédelmi szabályzat készítése, felülvizsgálata, aktualizálása
 • tűzriadó terv megtartása
 • tűzvédelmi ellenőrzések és felülvizsgálatok elvégzése
 • tűzoltó készülékek karbantartása
 • tűzvédelmi szabványossági és villámvédelmi felülvizsgálatok megszervezése, koordinálása
 • tűzvédelmi szakvizsgák figyelemmel kísérése, stb.
Várjuk érdeklődésüket, ajánlatkérésüket elérhetőségeink bármelyikén.
Kapcsolatfelvétel